<body> <div class="logo" align="center"><a href="http://slxjy.com"><img src="" alt="火狐app" title="火狐app"></a></div>

李强(优秀教师)

  • 类别:榜上优师 时间:2017-11-9 15:23:37 稿源:hdgz 发布:hdgz阅读数:
                     
李强:
   中学历史教师,安庆市、宿松县优秀班主任。慧德12年,责任重于泰山,让学生,开心入我门来,收获出我门去!


感谢阅读,欢迎再来!